Българска история“ е българско издателство, създадено през 2012 г., посветено на популяризирането на националната история и култура. Мисията му е да опреснява и поддържа историческото съзнание на нацията, засилва националната гордост, възражда забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало.  Издателството предлага широк спектър от книги, учебни материали, и мултимедийни продукти, насочени към всички възрастови групи.

Основните теми, които обхващат публикациите на „Българска история“, включват важни исторически събития, биографии на значими личности, културно наследство и народни традиции. Издателството също така организира образователни инициативи и проекти, насочени към учащи и млади хора, с цел да стимулира интереса към българската история и да насърчава патриотизма.