Headu е италианска, иновативна компания, която проектира забавни и висококачествени игри, играчки, книги и приложения, за да помага на децата да развиват основни умения. Техният подход използва различни методи за обучение, които насърчават развитието на многобройни интелигентности у децата чрез игри и дейности,

По време на учебния процес и докато изграждат умения, децата използват мозъка си по различни начини, сякаш черпят от различни набори от „интелектуални ресурси“.Headu стимулира умения като логическо мислене, креативност, езикови способности и физическа координация, което прави ученето забавно и ефективно.

Голямото разнообразие от продукти, което ни предлагат от Headu покрива желанията на деца от най-ранна (0 месеца) до късна детска възраст (12+).